Rekrutacja do grup przedszkolnych

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami rekrutacji do grupy przedszkolnej oraz z zarządzeniem nr 24/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.

Rekrutacja do klasy I

Uwaga, Rodzice!

19 czerwca 2020 roku o godz. 12.00 na drzwiach szkoły wejście A będzie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych do szkoły.

Prosimy w dniach 19-26.06.20r. do godz. 15.00 przesłać skan lub zdjęcie „potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły” na adres mailowy szkoły:

sp56@miasto.szczecin.pl

Można wydrukować i wypełnić poniższy wzór lub napisać odręcznie według wzoru.

WAŻNE: Wybór klasy nastąpi w późniejszym terminie, prosimy śledzić stronę internetową szkoły (https://sp56szczecin.pl/).

 

Szczecin, dnia ……………………

Potwierdzam wolę podjęcia nauki

w Szkole Podstawowej Nr 56 w Szczecinie przez moje dziecko:

 

…………………………………………………………

Imię i nazwisko ucznia

………………

Podpis rodzica

Rekrutacja do klasy I pływackiej

Uwaga, Rodzice!

19 czerwca 2020 roku o godz. 12.00 na drzwiach szkoły wejście A będzie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych do szkoły.

Prosimy w dniach 19-26.06.20r. do godz. 15.00 przesłać skan lub zdjęcie „potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły” na adres mailowy szkoły:

sp56@miasto.szczecin.pl

Można wydrukować i wypełnić poniższy wzór lub napisać odręcznie według wzoru.

 

Szczecin, dnia ……………………

Potwierdzam wolę podjęcia nauki

w Szkole Podstawowej Nr 56 w Szczecinie przez moje dziecko:

 

…………………………………………………………

Imię i nazwisko ucznia

………………

Podpis rodzica

Rekrutacja do klasy IV koszykarskiej