Grupa przedszkolna

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego zostaną ogłoszone w dniu 17.04.2023 r. do godz. 15.00. W związku z powyższym w dniach 18.04.2023 r. – 21.04.2023 r. do godz. 15.00 należy pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej szkoły podstawowej – wzór w dokumentach do pobrania.

Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

 

 

Klasa I

Szanowni Rodzice Pierwszoklasistów.

 

Informujemy o planowanych profilach klas pierwszych na rok 2023/2024.

Rodziców dzieci przyjętych do klasy ogólnej prosimy o deklarację odnośnie Państwa preferencji. Można wybrać spośród klas 1b, 1c, 1d, 1e.

Do klasy pływackiej nabór jest zamknięty.

Wzór deklaracji jest dostępny poniżej oraz  można go pobrać w dyżurce szkoły.

Deklaracje składamy w szkole w wersji papierowej lub przesyłamy skan na maila szkoły

(w temacie wpisać Klasa 1 preferencja).

TERMIN składania deklaracji 29.05 – 09.06. 2023r.

Klasa 4 - oddziały sportowe

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy kandydatów zakwalifikowanych do klasy IV koszykarskiej, że należy pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do SP56. W związku z powyższym w dniach 13.04.2023 r. – 14.04.2023 r. do godz. 15.00 należy wypełnić załącznik 6 oraz załączniki 2, 3 i 4 i złożyć w sekretariacie szkoły. Wzory poniżej, bądź do pobrania w dyżurce/sekretariacie szkoły. Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

Klasa 7 - oddziały dwujęzyczne

rekrutacja

Każdy kandydat przystępujący do  testu predyspozycji językowych zobowiązany jest do posiadania przy sobie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

Skip to content