Rekrutacja do grup przedszkolnych

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami rekrutacji do grupy przedszkolnej oraz z zarządzeniem nr 24/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.

Rekrutacja do klasy I

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem nr 24/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.

Rekrutacja do klasy I pływackiej

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami rekrutacji do klasy I pływackiej.

Rekrutacja do klasy IV koszykarskiej