Grupa przedszkolna

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego zostaną ogłoszone w dniu 15.04.2024 r. do godz. 15.00. W związku z powyższym w dniach 16.04.2024 r. – 19.04.2024 r. do godz. 15.00 należy pisemnie lub elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka  oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

Wzór oświadczenia w plikach do pobrania

Klasa I

Szanowni Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów!

  • Informujemy, że wybór preferencji i przydział dzieci do poszczególnych klas odbędzie się w dniach 22-26 sierpnia. Druki wyboru będą dostępne na stronie szkoły i w sekretariacie od 21 sierpnia.
  • Listy dzieci do poszczególnych klas będą opublikowane 29 sierpnia, w tym samym dniu o godz. 16.00 odbędzie się spotkania z wychowawcami klas. Obecność obowiązkowa.
  • Późniejszy termin wyboru preferencji podyktowany jest faktem, że po 15 sierpnia 2024 r. będą podejmowane decyzje administracyjne o ostatecznej liczbie oddziałów szkolnych.

Dyrekcja SP56

Klasa 4 - oddziały sportowe

Szanowni Państwo!

10 kwietnia o godz. 12.00 na drzwiach wejściowych budynku A będzie wywieszona lista kandydatów “zakwalifikowanych” do klasy IV o profilu koszykówka i pływanie.

UWAGA: Aby kandydat trafił na listę „przyjętych„ konieczne jest potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w formie pisemnego oświadczenia w dniach  11-12.04.2024 r. do  godz. 15.00. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Potwierdzić wolę można wyłącznie w jednej placówce i do jednego oddziału.

Wzór potwierdzenia do pobranie poniżej  lub wersja papierowa w dyżurce szkoły.

Klasa 7 - oddziały dwujęzyczne

UWAGA!

RODZICE UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY 7 DWUJĘZYCZNEJ POWINNI POTWIERDZIĆ WOLĘ UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ODDZIAŁU POPRZEZ ZŁOŻENIE ORYGINAŁU ŚWIADECTWA DO SEKRETARIATU SZKOŁY DO 7 LIPCA 2023 r, DO GODZ. 12.00.

rekrutacja

Każdy kandydat przystępujący do  testu predyspozycji językowych zobowiązany jest do posiadania przy sobie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

Skip to content