Opublikowano:

Ochrona danych osobowych (RODO)

ZGODNIE Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM WYNIKAJĄCYM Z ART. 13 UST. 1 RODO INFORMUJEMY, ŻE:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin lub e-mailowo sp56@miasto.szczecin.pl.

2. Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Marciniak, a zastępcą inspektora ochrony danych jest Rafał Malujda. Z Inspektorem można skontaktować się e-mailowo iod@spnt.pl lub telefonicznie 91 85 22 093.

Skip to content