Opublikowano:

Jaka jest rola rodziców, gdy dziecko idzie do szkoły?

Przygotowując dziecko do szkoły, rodzice powinni dążyć do wyeliminowania tych czynników, które mogą spowodować niepowodzenie w nauce. Nie znaczy to jednak, że dziecko nie powinno nigdy spotkać się z niepowodzeniem, ani stanąć przed koniecznością wykonania zadania, które by nieco przekraczało jego możliwości. Niepowodzenie ma nieraz wartość wychowawczą i dziecko powinno być na nie uodpornione, a odpowiednia interpretacja ze strony otoczenia powinna też pomóc dziecku w jego pokonaniu.

Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do szkoły polega na:

 1. Dbaniu o zdrowie fizyczne dziecka – poprzez kontrole lekarskie, stosowanie się do wskazań i stworzenie odpowiednich warunków bytowych.
 2. Kształtowaniu prawidłowej wymowy, rozwoju słownictwa – poprzez rozmowy, częsty kontakt z dzieckiem, zapewnienie mu towarzystwa rówieśników.
 3. Rozwijaniu logicznego myślenia, zapamiętywania – poprzez pobudzania dziecka do obserwacji, rozmowy na określone tematy, wyjaśnienia, wyciąganie wniosków i interpretowanie widzianych zjawisk i rzeczy.
 4. Wyrabianiu umiejętności spostrzegania istotnych szczegółów, analizowania i syntetyzowania – poprzez np. gry i zabawy z dzieckiem ćwiczące wymienione czynności. Doskonale do tego celu służą gry kostkowe, domino, historyjki obrazkowe, układanki z klocków.
 5. Wyrabianiu umiejętności słuchania, koncentracji uwagi – poprzez polecenie wykonywania drobnych zajęć wymagających uwagi i żądanie, aby dziecko zaczętą pracę zawsze kończyło.
 6. Dbałości o prawidłowy rozwój ruchowy dziecka. Ćwiczenie sprawności rąk – poprzez rysowanie, kalkowanie, zamalowywanie (książeczek do kolorowania), wycinanie według wzorów, lepienie z plasteliny itp.
 7. Nauczeniu szanowania pomocy szkolnych – poprzez przyzwyczajanie dziecka do utrzymywania porządku w zabawkach.
 8. Rozbudzaniu zainteresowania szkołą, nauką – poprzez odpowiednio prowadzone rozmowy.
 9. Przygotowaniu do samodzielności w obsługiwaniu siebie – poprzez wcześniejsze wymagania w tym zakresie.
 10. Wyrabianiu umiejętności współżycia w grupie – poprzez zapewnienie kontaktów z rówieśnikami i kierowanie nimi.
 11. Stworzeniu odpowiednich warunków do odrabiania lekcji – poprzez zapewnienie dziecku spokoju, miejsca do odrabiania lekcji, uregulowanie trybu życia (spacery, sen, posiłki).

Materiały zebrała i opracowała nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Ewa Półtorzycka