Opublikowano:

Świetlica

Świetlica szkolna stanowi integralną część placówki, będącą miejscem przyjaznym dziecku. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od  700 do 1700 . Podstawą jej działalności jest Statut Szkoły oraz Regulamin Świetlicy Szkolnej. Główny cel świetlicy sprowadza się do zapewnienia opieki uczniom przed zajęciami dydaktycznymi oraz po ich zakończeniu. Świetlica szkolna realizuje szereg zadań skorelowanych z Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym oraz Planem Pracy Szkoły. Nowością w pracy świetlicy jest realizowany od dwóch lat innowacyjny program pt. „Ręka w rękę”.  Głównym  celem jest  integrowanie działań wychowawcy  klasowego     z wychowawcą świetlicy. Co roku we wrześniu powstaje ścisły plan współpracy między wychowawcą klasy a wychowawcą świetlicy, który opiekuje się dana klasą. W ten też sposób dzieci mają dwóch stałych opiekunów, którzy wspólnie podejmują liczne działania. Są to między innymi organizacja uroczystości klasowych, wycieczek, nauka wierszy, piosenek, odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce czy wykonywanie różnorodnych prac plastycznych. Staramy się, aby wychowawca świetlicy opiekował się tą samą klasą przez okres trzech lat.

    Świetlica   szkolna    umożliwia   uczniom   atrakcyjne    spędzanie   czasu   wolnego,    poprzez   udział w różnorodnych zajęciach, m.in. czytelniczych, artystycznych o charakterze plastyczno – technicznym, muzycznych, ruchowych w sali i na świeżym powietrzu. Organizowane zajęcia prowadzone są według rocznego planu pracy, którego tematyka usystematyzowana jest według pór roku, świąt okolicznościowych, istotnych wydarzeń. Ponadto nasi uczniowie uczestniczą w realizowanych programach, takich jak „Podróż po krajach Europy”, czy „Podróż po świecie baśni Andersena”.

    Zajęcia prowadzone są w czterech salach świetlicowych (sale: 7A, 31A, 32A, 9B), bogato wyposażonych w pomoce dydaktyczne, gry i zabawki, sprzęt audiowizualny. Ciepła kolorystyka  pomieszczeń,  pomysłowe  dekoracje, zachęcają  do  spędzania  czasu  wolnego  w  świetlicy.   W świetlicy uczniowie mają również możliwość uczestnictwa w licznych kołach zainteresowań. Wśród nich wyróżnia się m.in. koło ortograficzne, plastyczne, czytelnicze, arteterapii z elementami terapii pedagogicznej, geograficzno – przyrodnicze, ekologiczne, zajęcia dla dzieci mających trudności w czytaniu a nawet zajęcia kulinarne. Ważnym elementem działań świetlicy jest wdrażanie uczniów do zdrowego stylu życia, poprzez podejmowanie aktywności fizycznej oraz organizując wspólnie z dziećmi zdrowe śniadania. Dzięki temu dzieci poznają podstawowe zasady zachowania się przy stole, nabywają umiejętności współpracy z rówieśnikami. Zdrowym śniadaniom towarzyszy również pieczenie gofrów, które cieszy się dużą popularnością wśród wszystkich dzieci.

    Świetlica szkolna angażuje się w organizację licznych akcji. Realizujemy programy ekologiczne, takie jak „Kasztanobranie”, zbiórka cebulek kwiatów oraz zużytych płyt CD/DVD. Aktywnie włączamy się w akcje charytatywne „Góra grosza”, „Góra Srebra”, które rozbudzają w uczniach wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Organizujemy również „Festiwal sztuki niekonwencjonalnej” – warsztaty adresowane  do  dzieci oraz rodziców  naszej  szkoły.  W trakcie wspólnych spotkań miło spędzamy czas, wykonujemy różne dekoracje, m.in. oprawy lusterek z surowców wtórnych, świąteczne świeczniki, czy ozdoby z filcu – korale i kolczyki.

    Nad wypełnianiem wszystkich zadań pieczę sprawują wychowawcy świetlicy. W swojej pracy kierują się przede wszystkim dobrem dziecka, w trosce o jego właściwy rozwój. Charakteryzują się postawą życzliwości. W codziennych obowiązkach organizują opiekę wychowawczą. Zapewniają warunki właściwego i kulturalnego wypoczynku, dbając przy tym o przyjazną atmosferę.

    Nauczyciele uatrakcyjniają pobyt w świetlicy poprzez aranżowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. Naszą świetlicę odwiedzili już m.in.: hodowca gekonów, aktor z teatru lalek Pleciuga, młodzi żeglarze oraz marynarze. W ramach takich spotkań uczniowie poszerzają swoją wiedzę, zaspokajają ciekawość poznawczą, ale też mogą rozwijać jednostkowe zainteresowania.

    Nasza świetlica stanowi przykład miejsca przyjaznego dziecku. Miejsca, w którym każde z nich może znaleźć interesującą propozycję spędzania czasu wolnego, ucząc się i bawiąc.

Poniżej mogą Państwo pobrać kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

 


 

INFORMACJA O ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024

świetlica będzie organizowana

dla klas 1-4.

Zgłoszenia do świetlicy klas 1-3:

  • Prosimy dostarczyć na pierwsze zebranie z rodzicami we wrześniu.

Zgłoszenia do świetlicy klasy 4:

 

Kartę zgłoszenia do świetlicy znajdziecie Państwo w dokumentach do pobrania, poniżej.

Skip to content