Opublikowano:

Egzamin ósmoklasisty

Zapraszam

rodziców uczniów klas 8

do kontaktu telefonicznego  w sprawie organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty  

oraz zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

Terminy:

29.05. 2020  piątek w godz. od  9.00 do 11.00

1.06.2020  poniedziałek w godz. od  9.00 do 11.00

8.06.2020 poniedziałek w godz. od  9.00 do 11.00

 

tel. 501 358 206

 

Z poważaniem
Katarzyna Kuśmirek