Opublikowano:

Rada rodziców

 

1. SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 składka roczna do budżetu Rady Rodziców wynosi 70zł od rodziny.
Wpłat należy dokonywać u skarbników klasowych lub przelewem na konto Rady Rodziców
Bank PEKAO SA
nr konta:
15 1240 3927 1111 0010 1601 3312
w tytule podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

2. UBEZPIECZENIE

Szanowni Państwo!
 
Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 dzieci będą ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków w towarzystwie ubezpieczeniowym InterRisk.
 
Numer Polisy: EDU-A/P nr 113787
Okres ubezpieczenia: 01-09-2022 – 31-08-2023
Suma ubezpieczenia: 25.000 zł.
Składka wynosi 47 zł od ucznia.
Termin zapisów i opłacenia składki : 31 października 2022r.

W tym roku Rada Rodziców zdecydowała się na polisę wirtualną, co oznacza, że rodzic, który chce ubezpieczyć swoje dziecko, samodzielnie zgłasza je do ubezpieczenia przez stronę internetową, a płatność za polisę dokonywana jest przez rodzica przelewem on-line lub inną formą płatności elektronicznej podczas zawierania polisy.
W załącznikach u dołu strony znajdziecie Państwo informacje jak krok po kroku dokonać zgłoszenia.
Zawarty jest tam link https://liblink.pl/AX1ChoWoZi z numerem unikalnego kodu q57we, który należy wpisać po wejściu na stronę z linkiem.
Każdy rodzic w momencie zawarcia umowy otrzymuje na maila pakiet dokumentów wraz z polisą.

Tak jak w ubiegłym roku ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność za wypadki powstałe w czasie uprawiania wszelkiego rodzaju sportów, w tym także sportów wyczynowych uprawianych w ramach zarówno zajęć lekcyjnych, jak i pozaszkolnych klubów, związków, organizacji sportowych oraz w czasie wolnym. InterRisk bierze również odpowiedzialność za wypadki powstałe podczas udziału we wszelkiego rodzaju zawodach, treningach, zgrupowaniach i obozach sportowych.

 
3. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 2021/2022
 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podsumowaniem działalności RR w roku szkolnym 2021/2022 w pliku do pobrania poniżej. 
 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

4. PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2022/2023
 
Przewodnicząca: p. Joanna Grochowska
Zastępca: p. Łukasz Zemski
Sekretarz: p. Weronika Dwojakowska
Skarbnik: p. Jolanta Sadlak
 
 
5. KONTAKT Z RADĄ RODZICÓW
 
Zapraszamy do kontaktu z Radą Rodziców poprzez adres mailowy:
 

 


 

Skip to content