Opublikowano:

Rada rodziców

Szanowni Państwo.

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 dzieci będą ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków
w towarzystwie ubezpieczeniowym InterRisk.
Polisa ma numer EDU-A/P nr 097217

 

Składka wynosi  41 zł od ucznia.

Suma ubezpieczenia: 15.000 zł.

Wpłaty przyjmowane są przez skarbników klasowych.

Składka na Radę Rodziców w tym roku wynosi 70zł od rodziny. Składkę można wpłacać  do skarbników lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza.

nr konta:

15 1240 3927 1111 0010 1601 3312

w II oddziale Banku Pekao SA

 

Tak jak w ubiegłym roku ubezpieczenie również obejmuje odpowiedzialność za wypadki powstałe w czasie uprawiania wszelkiego rodzaju sportów, w tym także sportów wyczynowych uprawianych w ramach zarówno zajęć lekcyjnych, jak i pozaszkolnych klubów, związków, organizacji sportowych, a także w czasie wolnym. InterRisk bierze również odpowiedzialność za wypadki powstałe podczas udziału we wszelkiego rodzaju zawodach, treningach, zgrupowaniach i obozach sportowych.

Prosimy skarbników klasowych o zebranie składki od wszystkich uczniów i przekazanie całej kwoty na konto bankowe Rady Rodziców do 25 września.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Justyna Sidor 

 

 

Dodatkowe informacje:

Oryginał polisy będzie się znajdował w sekretariacie szkoły.

Składki od rodziców chcących ubezpieczyć swoje dzieci muszą zebrać skarbnicy w poszczególnych klasach, także skarbnicy powinni sporządzili listy dzieci, za które rodzice wpłacili pieniądze (załącznik 2-lista opłacających final) i w terminie do 25 września skarbnicy wpłacą zebrane składki na konto Rady Rodziców.

Te listy dzieci proszę o przesyłanie na adres mailowy : ewa.klisowska@wp.pl

Rada Rodziców zrobi jeden przelew dla TU InterRisk.

 

Zakres polisy obejmuje tak jak w roku ubiegłym  m.in.

▪ Odpowiedzialność za wyczynowe uprawianie sportu ( w tym także sportów wyczynowych uprawianych w ramach zarówno zajęć lekcyjnych, jak i pozaszkolnych klubów, związków, organizacji sportowych, a także w czasie wolnym. i podczas udziału we wszelkiego rodzaju zawodach, treningach, zgrupowaniach i obozach sportowych)

▪ Ochrona od następstw wypadków, które wydarzyły się w jakimkolwiek miejscu na całym świecie

▪ Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku oparzenia, pogryzienia czy ukąszenia

▪ Ochrona w przypadku zachorowania na COVID-19

▪ Assistance EDU Plus (korepetycje, pomoc psychologa, pomoc medyczna i informatyczna)

▪ Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 

Skład Rady Rodziców SP 56

Przewodnicząca Rady Rodziców – Justyna Sidor (justin.sidorowski@wp.pl)

Zastępca przewodniczącej – Renata Piątek

Sekretarz – Joanna Grochowska

Skip to content