Opublikowano:

Rada rodziców

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 dzieci będą ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków
w towarzystwie ubezpieczeniowym InterRisk.
Składka wynosi  40 zł od ucznia.
Suma ubezpieczenia: 15.000 zł.

Tak jak w ubiegłym roku ubezpieczenie również obejmuje odpowiedzialność za wypadki powstałe w czasie uprawiania wszelkiego rodzaju sportów, w tym także sportów wyczynowych uprawianych w ramach zarówno zajęć lekcyjnych, jak i pozaszkolnych klubów, związków, organizacji sportowych, a także w czasie wolnym. InterRisk bierze również odpowiedzialność za wypadki powstałe podczas udziału we wszelkiego rodzaju zawodach, treningach, zgrupowaniach i obozach sportowych.

Prosimy skarbników klasowych o zebranie składki od wszystkich uczniów i przekazanie  całej kwoty do sekretariatu szkoły do końca września.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Justyna Sidor 


Informujemy, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi:

70 PLN od rodziny

Wpłaty przyjmowane są przez skarbników klasowych. Można też dokonać indywidualnego przelewu na konto rady rodziców z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza.

nr konta: 15 1240 3927 1111 0010 1601 3312
w II oddziale Banku Pekao SA


Skład Rady Rodziców SP 56

Przewodnicząca Rady Rodziców – Justyna Sidor (justin.sidorowski@wp.pl)

Zastępca przewodniczącej – Renata Piątek

Sekretarz – Joanna Grochowska