Rekrutacja do klasy sportowej


REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

O PROFILU KOSZYKÓWKA KLASA 4 – ROK SZKOLNY 2017/2018

 

1. O przyjęcie do klasy 4 sportowej o profilu koszykówka mogą starać się

chłopcy i dziewczynki urodzeni w 2007, 2008 r.

2. Wymagania wobec uczestników:

a)podanie rodzica o przyjęcie do oddziału sportowego o specjalizacji koszykówka,

b) deklaracja rodzica o gotowości zapisania dziecka do klubu patronackiego – Wilki Morskie Szczecin,

c) po zakwalifikowaniu dziecka do klasy – orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

3. Publikacja listy kandydatów przyjętych do klasy sportowej.

4. Rodzice przyjętych składają pisemne oświadczenia potwierdzające wolę przyjęcia do klasy sportowej.

5. Publikacja listy przyjętych do klasy 4 o profilu koszykówka.

klasa_sportowa