Ochrona danych osobowych


Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 RODO informujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 56 im. kpt. ż. w. im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie.

Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin lub e-mailowo: sp56@miasto.szczecin.pl;

 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, z którym można się skontaktować e-mailowo iod@spnt.pl lub telefoniczne tel: 91 85 220 93.