Ochrona danych osobowych


Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 RODO informujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 56 im. kpt. ż. w. im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie.

Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin lub e-mailowo: sp56@miasto.szczecin.pl;

 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, z którym można się skontaktować e-mailowo iod@spnt.pl lub telefoniczne tel: 91 85 220 93.

 

Klauzule informacyjne:

Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy