Koła zainteresowań


Szkoła Podstawowa nr 56 w Szczecinie

Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020 zostanie niebawem przedstawiona.