Category Archives: Ogłoszenia o przetargu


Zapytanie ofertowe


„Opracowanie ekspertyzy technicznej na przebudowę pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie – Etap II”. Wzór umowy – inspektor nadzoru Inspektor nadzoru – zapytanie

read more

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe: „Opracowanie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 56, ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie wraz z uzyskaniem zgody Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zastosowanie rozwiązań zamiennych”. Treść zapytania Wzór umowy Formularz ofertowy, załącznik 1

read more

Zapytanie ofertowe


Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja kuchni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul Malczewskiego 22 w Szczecinie”. Zal.1 Oferta cenowa Zal. 2a Umowa na dokumentacje TECHN Z PR AUTOR […]

read more

Zapytanie ofertowe


„Opracowanie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Szkoły Podstawowej nr 56, ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie wraz z uzyskaniem zgody Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zastosowanie rozwiązań zamiennych.” Wzór umowy Zaproszenie do złożenia oferty

read more

Zapytanie ofertowe


Zapytanie o wartości nieprzekraczającej 30000 Euro na „Wymianę instalacji elektrycznej w holu, na II i III piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 56, ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie”. Treść zapytania ofertowego

read more

Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 30000 euro na dostawę środków czystości do Szkoły Podstawowej nr 56 w Szczecinie


Szczegóły oferty: Zapytanie ofertowe Załączniki do zapytania ofertowego Szczegółowa oferta cenowa załącznik nr 2 Środki czystości, umowa

read more

Zaproszenie do składania ofert na żywność


1. Dostawa świeżych wyrobów garmażeryjnych (CVP 1580000008) w okresie od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r. do Szkoły Podstawowej Nr 56 w Szczecinie ul. Malczewskiego 22. 2. Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych (CVP 15100000-9), drobiu i produktów drobiowych (CVP 15112000-6, 15131600-1) oraz produktów mięsno-wędliniarskich (CVP 15131110-9) w okresie od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r. […]

read more

Przetarg na wynajem pomieszczeń w szkole, w roku szkolnym 2015/2016


Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. […]

read more

Zaproszenie do składania ofert


Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 56 w Szczecinie. Do pobrania: Pełny tekst zaproszenia: Zaproszenie do składania ofert na żywność 2015 Załączniki: Kalkulacja cenowa – załącznik 1a Umowa – wzór    

read more

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – wynajem sal


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej Nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza z siedzibą przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie w roku szkolnym 2015/2016. Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych […]

read more