Category Archives: Dyrektor informuje


Zapytanie ofertowe


Zapytanie o wartości nieprzekraczającej 30000 Euro na „Wymianę instalacji elektrycznej w holu, na II i III piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 56, ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie”. Treść zapytania ofertowego

read more

Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 30000 euro na dostawę środków czystości do Szkoły Podstawowej nr 56 w Szczecinie


Szczegóły oferty: Zapytanie ofertowe Załączniki do zapytania ofertowego Szczegółowa oferta cenowa załącznik nr 2 Środki czystości, umowa

read more

Zaproszenie do składania ofert na żywność


1. Dostawa świeżych wyrobów garmażeryjnych (CVP 1580000008) w okresie od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r. do Szkoły Podstawowej Nr 56 w Szczecinie ul. Malczewskiego 22. 2. Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych (CVP 15100000-9), drobiu i produktów drobiowych (CVP 15112000-6, 15131600-1) oraz produktów mięsno-wędliniarskich (CVP 15131110-9) w okresie od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r. […]

read more

Przetarg na wynajem pomieszczeń w szkole, w roku szkolnym 2015/2016


Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. […]

read more

Zaproszenie do składania ofert


Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 56 w Szczecinie. Do pobrania: Pełny tekst zaproszenia: Zaproszenie do składania ofert na żywność 2015 Załączniki: Kalkulacja cenowa – załącznik 1a Umowa – wzór    

read more

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – wynajem sal


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej Nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza z siedzibą przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie w roku szkolnym 2015/2016. Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych […]

read more

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – wynajem basenu


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wynajem basenu znajdującego się w Szkole Podstawowej Nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza z siedzibą przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie w roku szkolnym 2015/2016. Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych […]

read more

Ogłoszenie o przetargu – wynajem sal


Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej Nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza z siedzibą przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie w roku szkolnym 2015/2016 Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości […]

read more

Ogłoszenie o przetargu – wynajem basenu


Specyfikacja warunków przetargu na wynajem basenu znajdującego się w Szkole Podstawowej Nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza z siedzibą przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie w roku szkolnym 2015/2016 Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości […]

read more