Category Archives: Dyrektor informuje


Zapytanie ofertowe


Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 56 w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej Nr 56  znajdują się na stronie internetowej pod adresem: sp56szczecin.pl/ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych/ Zapytanie ofertowe UMOWA WZÓR załącznik 1 do umowy

read more

Zapytanie ofertowe


Dostawa, szkolenia i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”.  Załączniki: Formularz ofertowy Opis przedmiotu zamówienia Protokół odbioru sprzętu – Interaktywny Monitor Umowa na dostawę sprzętu TIK -Wzór Załącznik_gwarancja Zapytanie ofertowe -Inretaktywny Monitor

read more

Przetarg na wynajem basenu znajdującego się w Szkole Podstawowej Nr 56


Specyfikacja warunków przetargu na wynajem basenu znajdującego się w Szkole Podstawowej Nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza z siedzibą przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie w roku szkolnym 2017/2018. Dokumenty do pobrania: Specyfikacja Wzór umowy na najem basenu, 2017-2018 Zał-1. – formularz ofertowy (basen)

read more

Przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej Nr 56


Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej Nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza z siedzibą przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie, w roku szkolnym 2017/2018. Dokumenty do pobrania: Specyfikacja Wzór umowy na najem sali lekcyjnej, 2017-2018 Wzór umowy na najem sali gimnastycznej, 2017-2018 Zał. 1 – formularz ofertowy

read more

Przetarg na wynajem basenu


Specyfikacja warunków przetargu na wynajem basenu znajdującego się w Szkole Podstawowej Nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza z siedzibą przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie w roku szkolnym 2016/2017: Specyfikacja Formularz ofertowy

read more

Przetarg na wynajem basenu oraz pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej Nr 56


Dokumenty do pobrania: Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 56, w roku szkolnym 2016/2017 Specyfikacja warunków przetargu na wynajem basenu w Szkole Podstawowej nr 56, w roku szkolnym 2016/2017 zał 1. formularz ofertowy – pomieszczenia zał 1. formularz ofertowy – basen

read more

Zapytanie ofertowe


„Opracowanie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Szkoły Podstawowej nr 56, ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie wraz z uzyskaniem zgody Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zastosowanie rozwiązań zamiennych”. Zapytanie ofertowe Wzór umowy do zapytania ofertowego Formularz ofertowy zał 1

read more

Zapytanie ofertowe


„Opracowanie ekspertyzy technicznej na przebudowę pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie – Etap II”. Wzór umowy – inspektor nadzoru Inspektor nadzoru – zapytanie

read more

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe: „Opracowanie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 56, ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie wraz z uzyskaniem zgody Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zastosowanie rozwiązań zamiennych”. Treść zapytania Wzór umowy Formularz ofertowy, załącznik 1

read more

Zapytanie ofertowe


Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja kuchni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul Malczewskiego 22 w Szczecinie”. Zal.1 Oferta cenowa Zal. 2a Umowa na dokumentacje TECHN Z PR AUTOR […]

read more