Czas rozpocząć Kasztanobranie


Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas I – III i IV – VIII do zbiórki kasztanów. Wasze zbiory przynosimy w podpisanych ( klasa) opakowaniach. Zebrane kasztany zostawiamy w magazynie przejściowym budynek A – strzałki pokażą wam drogę.
Życzę powodzenia i udanych zbiorów. Nagrody czekają.
Wszelkich informacji udziela p. Ela Zalewska świetlica 9B.

kasztanobranie