Odwiedziny policjanta w klasie 5a


W ramach doradztwa zawodowego uczniowie spotkali się z policjantem, który opowiedział o specyfice swojego zawodu. Dzieci dowiedziały się, jakie stopnie służbowe znajdują się w policji. Dodatkowo jednym z głównych tematów spotkania był prowadzony przez Komendę Miejską w Szczecinie program „Cyberdżungla”. Uczniowie zostali poinformowani, jaka odpowiedzialność prawna ciąży na osobach nieletnich, które dokonują „przestępstw w sieci”. Poruszona została również tematyka popełniania przestępstw w „sieci” oraz konsekwencji prawnych jakich mogą spodziewać się sprawcy „cyberprzestępcy” i przestępstw popełnianych przy wykorzystaniu internetu.

48424179_1116918588487405_1122424750019182592_n

Zapraszamy do galerii