XVIII Międzyszkolny konkurs plastyczno – techniczny na „Najciekawszy stroik Bożonarodzeniowy” dla uczniów kl. 0- III


Szkoła Podstawowa nr 56 wraz z Radą Osiedla Śródmieście – Północ ogłasza konkurs plastyczno – techniczny na „Najciekawszy stroik Bożonarodzeniowy”.

 

stroik

 

Konkurs ma na celu:

–        popularyzowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

–        zainteresowanie jak najszerszych kręgów dzieci szkół podstawowych różnymi formami upiększania domów z okazji świąt,

–        kształtowanie postaw dzieci przez właściwy stosunek do świąt.

 

Regulamin konkursu:

 1. Czas trwania konkursu – od 03.12 – 13.12.2018r.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci klas 0-III ,które w terminie do 13.12.2018r. dostarczą swoje prace konkursowe.
 3. Prace konkursowe zostawiać można w sali 44A , 32A i39A.
 4. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę i szkołę , imię i nazwisko opiekuna i kontaktowy numer telefonu (wskazane drukowane litery) zał. 1,

     listę zbiorczą uczestników, gdy ze szkoły bierze udział więcej uczniów zał. 2,

     oraz wypełnioną klauzulę RODO (nie trzeba wpisywać nr PESEL) zał. 3.

 1. Forma konkursu ma charakter prezentacji prac technicznych.
 2. Organizatorzy dokonują oceny i wyboru 6 najciekawszych stroików oraz wyróżnień.
 3. Przy ocenie ustala się podział na następujące grupy wiekowe:
 4. kl. „0” – I
 5. II-III
 6. Zwycięzcy i laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody .
 7. Podsumowanie konkursu odbędzie się   17.12.2018r.  Laureatów powiadomimy telefonicznie.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac biorących udział
  w konkursie.

 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

 

 

Organizatorzy:

 

Agnieszka  Sieradzka

Joanna Siniakiewicz

Monika Steinke-Wawrzyniak

Marta Grabarczyk

Katarzyna Bernat