Zebrania z Rodzicami


Zebrania Rodziców z Wychowawcami klas odbędą się:

Klasy 0-3 – w poniedziałek, 3 września o 17.00,
Klasy 4-8 – we wtorek, 4 września o 17.00.