Wybór oferty na wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego