Mali Mistrzowie Języka


W ostatni piątek kwietnia (27.04) Adam Dulnik z klasy 4a, jako jedyny, reprezentował naszą szkołę w konkursie Mali Mistrzowie Języka, który objęty był honorowym patronatem zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Adam wykazał się znakomitą wiedzą z zakresu ortografii, składni, fonetyki, fleksji i frazeologii.

Tytuł finalisty, który zdobył Adam, to wysokie osiągnięcie. Gratulujemy :)