„Ludzie listy piszą…”


Warsztaty plastyczno-literackie

Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3 zaprasza dzieci w wieku 10-14 lat , w sobotę 7.04.2018 r. o godz.12.00 na warsztaty plastyczno-literackie na wystawie „Biedermeier”, które poprowadzi Krystyna Milewska. Zajęcia inspirowane są eksponatami prezentowanymi na wystawie „Biedemeier”. Warsztaty odbywają się w ramach programu towarzyszącego wystawie „Biedermeier”prezentowanej w Muzeum Narodowym w Szczecinie do 15 kwietnia 2018.

Zapisy: k.milewska@muzeum.szczczecin.pl

Wstęp: 10 zł

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy.

Przygotowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie wystawa to próba charakterystyki mieszczańskiej obyczajowości i kultury życia codziennego epoki ponapoleońskiej. Prowokuje do namysłu nad narodową oraz społeczną tożsamością biedermeieru – czy jest to nowoczesny nurt naznaczony wpływami Berlina, Monachium i Wiednia, odzwierciedlający wzrastającą rolę klasy średniej, miejskiej inteligencji, a na ziemiach polskich również ziemiaństwa, czy też naiwny, sielankowy rodzaj mieszczańskiej idylli. Ekspozycja stanowi więc zaproszenie zarówno do rewizji popularnych wyobrażeń o mieszczańskości, jak i refleksji nad trwałością środkowoeuropejskich i polskich tradycji oraz dziedzictwa mieszczańskiej kultury artystycznej egzemplifikowanej przez zabytki rzemiosła artystycznego sprzed blisko dwóch stuleci.

Wystawa, na którą składają się obrazy, ryciny, meble, porcelana, szkło, złotnictwo, ubiory, akcesoria mody, zabawki i bibeloty jest pierwszym tak wszechstronnym pokazem biedermeieru w Polsce, wpierw zaprezentowanym w Warszawie, a obecnie – w nieco zmodyfikowanej wersji, uwzględniającej w większym stopniu dzieła o pomorskim rodowodzie – w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Blisko 400 muzealiów obejmuje zarówno zabytki sztuki niemieckiej, obok berlińskich, monachijskich czy wiedeńskich również te ze Śląska czy należącego wówczas do Królestwa Prus Pomorza, jak i przede wszystkim obiekty z terenów Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Galicji oraz Wileńszczyzny. Zgromadzone w Szczecinie dzieła pochodzą ze zbiorów muzeów narodowych w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie i Szczecinie, dwu polskich rezydencji królewskich – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Muzeum Okręgowego w Koninie, a także z kilku kolekcji prywatnych oraz Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie.

Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3 zaprasza w sobotę 7.04.2018r. o godz. 12.00