Zapytanie ofertowe


Dostawa, szkolenia i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”.

 Załączniki:

Formularz ofertowy
Opis przedmiotu zamówienia
Protokół odbioru sprzętu – Interaktywny Monitor
Umowa na dostawę sprzętu TIK -Wzór
Załącznik_gwarancja
Zapytanie ofertowe -Inretaktywny Monitor