MATEMATYKA W MUNDURZE


XII Turniej Matematyczno – Przyrodniczy

MATEMATYKA W MUNDURZE

odbędzie się 27 kwietnia 2017 r.
o godzinie 15.00 na III piętrze budynku B.

 

Bawić się będą piątoklasiści z następujących szkół:

SP 3, SP 8 z Polic, SP 14, SP 20, SP 41,
SP 46, SP 48, SP 56, SP 59, Zespół Szkół Nr 16, Centrum Mistrzostwa Sportowego,
PSP „Na Głębokiem”, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, Społeczna Szkoła Podstawowa STO

 

ZAPRASZAMY