Listy od Świętego Mikołaja


6 grudnia, do klasy 2 e i grupy 03 dotarły listy od Świętego Mikołaja!

Tydzień temu dzieci pisały listy do Mikołaja, a dziś otrzymały listy od Niego.

Każde z dzieci otrzymały Certyfikat Grzecznego Dziecka wystawiony za zachowanie w roku 2016. Certyfikaty były podpisane własnoręcznym podpisem Mikołaja! 😊