Zapytanie ofertowe


Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja kuchni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul Malczewskiego 22 w Szczecinie”.

Zal.1 Oferta cenowa
Zal. 2a Umowa na dokumentacje TECHN Z PR AUTOR
Zal. 2b Umowa nadzór autorski